Videovodiči

Naslov Prenos vrednosti odgovora - Data piping (1m 52s)

Videovodič prikazuje uporabo funkcionalnosti, ki prenese vrednost odgovora prvega vprašanja v besedilo drugega vprašanja - data piping.

InternoO 1KA
Pomoč
PomočVodič za uporabnike
Video vodiči
Vodič za uporabnikeUREJANJE
UREJANJEVprašalnik
Video vodičiVsi video vodiči
Print