Videovodiči

Naslov Nastavitve komentiranja (4m 33s)

Video vodič prikazuje osnovno uporabo komentarjev pri izdelavi spletnega vprašalnika v aplikaciji 1KA. S tem  se lahko v celoti nadomesti zamudno in nerodno razvijanje vprašalnikov v Wordu ter s tem povezano izmenjavo Word verzij preko emaila. Seveda je treba ob tem v 1KA uporabiti še nekatere druge funkionalnosti, kot npr. izvoz vprašalnika v Word (seveda zgolj za izjemne potrebe) ter arhiviranje (versioning), še posebej arhiviranje inačic na nivoju posameznega vprašanja (in ne le na nivoju celotnega vprašalnika).InternoPomoč
PomočVodič za uporabnike
Video vodiči
Vodič za uporabnikeUREJANJE
TESTIRANJE
UREJANJENastavitve
TESTIRANJEKomentarji
Video vodičiVsi video vodiči
Print