Priročniki

Naslov Privzete vrednosti odgovorov
Vsebina


Privzete vrednosti odgovorov lahko uporabimo pri vprašanjih tipa 'tabela - en odgovor' in 'kategorija - en odgovor'.

Izbiramo lahko med osmimi vnaprej pripravljenimi skupinami odgovorov:

  • veljavnost

  • strinjanje

  • všečnost

  • hitrost

  • količina

  • ne - da

  • težavnost 

  • zadovoljstvoČe npr. izberemo strinjanje in imamo nastavljeno 'število odgovorov - vodoravno' 5, se bodo labele odgovorov prikazale v naslednji obliki: 'sploh se ne strinjam', 'se ne strinjam', 'niti-niti', 'se strinjam' in 'povsem se strinjam'.

Povezave:

Print

Priročniki (122)