Priročniki

Naslov Arhivi - spremembe ankete
Vsebina


V zavihku 'UREJANJE' - 'Arhivi' - 'Spremembe' lahko spremljamo vse spremembe ankete:

 

  • Spremembe vprašalnika: tukaj lahko spremljamo vse spremembe vprašalnika - datum spremembe, uporabnika, ki je izvedel spremembo, IP uporabnika, podstran na kateri se je izvedla sprememba (npr. zavihek Urejanje) ter specifikacije spremembe (ukaz in vsebinska sprememba). 

 

  • Spremembe podatkov: arhiv sprememb podatkov se prikaže, ko prvič spremenimo, urejamo ali kopiramo odgovore respondentov v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje'. Tukaj lahko spremljamo datum spremembe podatka, uporabnika, ki je izvedel spremembo, IP uporabnika, zaporedno številko respondenta ter specifikacije spremembe (ukaz in vsebinska sprememba). 

 

  • Append/Merge (uvozi): arhiv sprememb se ustvari, če v anketo uvažamo/dodajamo oz. združujemo podatke (npr. uvozimo iz Excela) v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz'. Tukaj lahko spremljamo vse spremembe povezane z dodajanjem/združevanjem podatkov - datum spremembe, uporabnika, ki je izvedel spremembo, IP uporabnika, podstran na kateri se je izvedla sprememba (npr. zavihek Urejanje) ter specifikacije spremembe (ukaz in vsebinska sprememba). V vseh treh podzavihkih lahko tabelo s spremembami tudi izvozimo v Excel. 

 

Povezave:

 

Print

Priročniki (122)