Priročniki

Naslov Javna povezava do vpogleda v podatke in analize
Vsebina

 

1KA omogoča ustvarjanje javne povezave do vpogleda v podatke in analize. Funkcionalnost se uporablja pri prijavnih formah, glasovanjih ali drugih kratkih anketah.

V zavihku 'PODATKI' in 'ANALIZE' je desno zgoraj ikona za izvoze. Izberete 'Javna povezava' ter 'Dodaj novo povezavo'. 1KA generira URL naslov do vpogleda v bazo podatkov, ki ga lahko delite s poljubnimi osebami. Pri tem oseba, s katero delite javno povezavo, ne rabi biti prijavljena v 1KA. Tako lahko vsi sproti spremljate nove odgovore respondentov oz. nove prijave. Kategorije odgovorov so prikazane tako z vrednostjo, kot tudi z labelami (opisni odgovori).
Za generiranje javne povezave do analiz je isti postopek, kot pri podatkih.

 

Primer:

 

Povezave:

Print

Priročniki - Priročniki (115)