Pogosta vprašanja

Vprašanje Kolikšno je optimalno število kategorij, ki jih prikažemo s stolpčnim grafikonom?
Odgovor


Število kategorij je odvisno predvsem od tega, kaj želimo prikazati:

  • Za prikaz splošnih trendov: v tem primeru je lahko število kategorij večje (do 50 stolpičev)

  • Za prikaz primerjave med kategorijami: v tem primeru je boljše zmanjšati število kategorij (do 12 kategorij)


Na strani  'Visually' lahko preberemo da se moramo v vsakem primeru pri primerjavi spustiti pod 12 kategorij, najbolje pa čim manj. Pri prikazovanju trendov pa se lahko povzpnemo tudi do 50 stolpičev, če tako bolj nazorno prikažemo določen trend.


Povezave: 

Print

Pogosta vprašanja ()