Pogosta vprašanja

Vprašanje Ali je v okviru orodja 1KA možno pridobiti respondente iz panelov?
Odgovor


Da, načeloma je z vsemi večjimi ponudniki spletnih panelov v Sloveniji dosežen dogovor za uporabo respondentov iz panelov pri anketi, ustvarjeni z orodjem 1KA.

Za pridobitev panelistov iz slovenskih panelov je potrebno dodati kratko kodo, ki je za večino panelov že razvita. Z njo je mogoče kontrolirati tudi kvote.

V takem primeru panelist prejme vabilo preko panela, ko klikne na spletni vprašalnik, pa je preusmerjen na 1KA vprašalnik. Prednost takega pristopa - kjer ima lasten vprašalnik 1KA, ne pa vprašalnik specifičnega panela - je večja fleksibilnost pri razvoju vprašalnika, možnost zajema lastnih parapodatkov, analiza poteka anketiranja ipd. Istočasno pa s strani panela dobimo respondente, ki vabilo doživijo enako kot vsa ostala vabila.

Načeloma se s tem zmanjšajo tudi stroški panela, saj panelu ni treba postavljati našega vprašalnika, čistiti podatkov in skrbeti za potek anketnega procesa.

Za več informacij in o pridobitvi potrebne kode nas kontaktirajte preko tega obrazca >>.

Print

Pogosta vprašanja (112)