Pogosta vprašanja

Vprašanje Kaj pomeni kompleksnost ankete?
Odgovor

 

Kompleksnost ankete definiramo glede na uporabo blokov, pogojev, zank in nivojev gnezdenja, kjer gre za hierarhično umeščanje blokov ali pogojev v strukturo vprašalnika. Podrobneje jo obravnavamo v metodološkem priporočilu >>.
 

Povezave:

Print

Pogosta vprašanja (112)