Osnovna priporočila


Dandanes lahko s prijaznimi, zmogljivimi in brezplačnimi orodji, kot je npr. 1KA, izdela spletno anketo prav vsak uporabnik interneta. Ker pa so za izdelavo kvalitetnih spletnih anket potrebna določena znanja in izkušnje, se hitro zgodi, da prihaja pri izdelavi anket do napak, ki nižajo kvaliteto zbranih podatkov. V nekaterih primerih ima to lahko zelo neugodne posledice, saj se npr. na osnovi neustrezno zbranih podatkov postavljajo napačne raziskovalne hipoteze, sprejemajo se napačne (poslovne) odločitve ali pa se znatna sredstva uporabijo potratno, neoptimalno in neučinkovito.
 

Na osnovi številnih anket, ki so bile izdelane v orodju 1KA, kot tudi na osnovi več desetletnih izkušenj pri izdelavi anket (lastne ankete, svetovanje, izobraževanje), so spodaj navedena najpomembnejša priporočila oziroma najpogostejše napake pri izdelavi spletnega vprašalnika.
 

Ob tem se pojavlja vprašanje, kako zagotoviti, da se priporočila upoštevajo in napake preprečijo. Nekatere napake je možno v celoti odkriti avtomatično (A3), nekatere skoraj v celoti oziroma večinsko (A2), nekatere le delno oziroma manjšinsko (A1), nekaterih pa sploh ne (A0). Orodje 1KA sicer že omogoča avtomatsko odkrivanje velikega števila problemov, nekatere rešitve pa so še v delu in preverjanju. 
 

Poleg avtomatske evalvacije je pogosto potrebna tudi dodatna evalvacija. V primeru (A3), ko določen problem v celoti odkrijemo avtomatično (npr. preveliko število podvprašanj v bloku), ekspertna evalvacija sicer ni potrebna (X0). Ker pa ima avtomatsko pregledovanje določene omejitve, je pogosto potrebno, da določen vidik vprašalnika nekdo dodatno pregleda. Enostavne primere sicer lahko rešimo že zgolj z nekaj več pozornosti (X1), kar lahko izvede vsakdo, ki ga vključimo v evalvacijo. Če ta oseba upošteva osnovna navodila za izdelavo anketnega vprašalnika, je to seveda še bistveno bolje (X2). Za zahtevnejše anketne probleme pa je smiselno vključiti strokovnjaka (X3), ki se s tem ukvarja in ima na tem področju znanje in predvsem izkušnje (za pomoč se lahko obrnete na help@1ka.si).

 

 1. Uporaba oblike vprašanja, ki dovoljuje več odgovorov, ko to ni smiselno..
 2. Uporaba odgovorov DA/NE namesto vprašanj na skali. 
 3. Vprašanje ima več kot eno dimenzijo.
 4. Preveč podvprašanj v bloku in preveč vprašanj na eni strani.
 5. Neizkoriščanje filtriranja oziroma pogojev.
 6. Neizkoriščanje slučajnostnih skupin. 
 7. Začetek ankete z neprimernimi vprašanji.
 8. Zapletene in neprimerne lestvice odgovorov.
 9. Preostro ali preblago postavljeno vprašanje.
 10. Preveč ali premalo opomnikov..
 11. Pomanjkljive možnosti odgovorov.
 12. Prepodrobne skale.
 13. Neustrezna uporaba odprtih odgovorov.
 14. Neupoštevanje že izdelanih vprašanj iz drugih anket.
 15. Premajhna strukutiranost vprašalnika.
 16. Prepodrobna vprašanja.
 17. Neustrezno ločevanje manjkajočih odgovorov.
 18. Neprevidnost pri grafiki in multimediji
 19. Premajhna pozornost pravicam in zadovoljstvu respondenta.
 20. Neupoštevanje splošnih načel jezika in oblike vprašanja
 21. Neupoštevanje splošnih načel spletnega nastopa.
 22. Neupoštevanje splošnih načel družboslovnega raziskovanja.
 23. Logične in tehnične napake v vprašalniku
 24. Kako dolga naj bo moja anketa?
 25. Kaj pomeni kompleksnost ankete?
 26. Priporočilo za sestavo uvodnega nagovora