Storitve

 

Uvodoma velja poudariti naslednje:

  1. Uporaba  storitve spletnega anketiranja na spletnem strežniku 1KA, Centra za metodologijo in informatiko (CDI), FDV, UL, na domeni cloud.1ka.si, kjer je matična namestitev aplikacije 1KA, je brezplačna in neomejena.
  2. Ravno tako je brezplačno celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika. Izkušnje kažejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnično podporo, namestitev izvedejo brez vseh težav in dodatnih vprašanj.
  3. Brezplačna je tudi pomoč uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih  pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomoč. Pri tem se pomoč omejuje izključno na odstranjevanje nesporazumov ter usmerjanje uporabnikov na obstoječe videe, priročnike ter pogosta vprašanja.
  4.  Brezplačno se seveda obravnavajo vse tehnične težave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni cloud.1ka.si.

 

Vse druge zahteve uporabnikov, ki bi zahtevale individualno obravnavo (metodološko ali tehnično) pa se zaračunajo po neprofitnih tarifah. Gre za naslednje tipe storitev, ki bi zaradi specifičnih potreb posameznega uporabnika zahtevale dodatno porabo časa s strani ekipe 1KA:
  • metodološko svetovanje:  razvoj in priprava vprašalnikov, metodološko svetovanje, vnos in statistična analiza podatkov, pisanje poročil, uvajanje in svetovanje pri uporabi 1KA, stalna metodološka in uporabniška podpora ipd.
  • tehnična pomoč: pomoč pri lastni namestitvi, gostovanje lastne namestitve na strežniku 1KA, stalna tehnična in uporabniška podpora, restavriranje arhivskih podatkov zaradi napake uporabnika, razvoj specifičnih funkcionalnosti za potrebe naročnika ipd.