API ključ

Podatki za dostop
 
Podatke za dostop (identifikator in privatni ključ) se pridobi v spletnem vmesniku 1KA v 'Moje ankete' – 'Nastavitve' – 'Nastavitve uporabnika':
Povezave: