Primeri večjih projektov


1KA je fleksibilno orodje, ki ga je mogoče enostavno nadgraditi za specifične potrebe določenega projekta oziroma naročnika. Izpostavljamo naslednje ilustracije oziroma primere:

 

  • Sistem za študentsko evalvacijo pedagoškega dela na Univerzi v Ljubljani. Na eni strani gre za kompleksno integracijo 1KA s statističnim paketom R, kjer se v realnem času izvedejo kompleksne statistične analize in izpisi (npr. PDF izpis poročil za vse pedagoge), kot tudi z administrativnim sistemom visokošolske informatike članic UL ter z dokumentacijskim sistemom UL. Po drugi strani gre tudi za obsežen projekt, kjer se letno izvede več sto tisoč anket.
 
  • Sistem za evalvacijo pedagoškega dela učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Gre za kompleksno nadgradnjo 1KA za specifične potrebe ocenjevanja pedagoškega dela. V tam namen je razvita hierarhija sedmih nivojev, po katerih se nato lahko kreirajo in izvajajo ankete ter nato tudi prikazujejo, analizirajo in agregirajo rezultati.
 
  • Za potrebe raziskovalnega dela CDI so bili razviti posebni moduli za analizo kvalitete anketnih podatkov. V tem okviru se preverjajo hitrosti in odgovorjena oziroma vprašanja, kar je osnova za izračun indikatorjev kvalitete anketnega procesa (npr. AAPOR stopnje odgovorov).
 
  • Za potrebe administrativnega dela je izdelan vmesnik, ki nudi podporo delovnemu procesu (npr. prijava in obravnava pripombe, naročilnice ipd.)
 
  • V okviru projekta SAFE je bila izvedena specifična nadgradnja, ki podpira administrativni proces zbiranja in prijavljanja na izobraževalne seminarje ter spremljajoče alociranje predavateljev.
 
  • Za potrebe RC33 je bil razvit poseben modul, ki omogoča preverjanje, ali je določen uporabnik že vpisan v določeno bazo ali ne. Razvito je bilo avtomatsko obveščanje o tej informaciji.
 
  • Mobilna aplikacija za kreiranje enostavnih anket z mobilnim telefonom omogoča kreiranje anket v realnem času (npr., na sestanku, na dogodku); v tem okviru gre predvsem za podporo glasovanju in enostavnim evalvacijam.